Öljysäiliöiden tarkastukset

Suomen lainsäädäntö velvoittaa tarkastamaan teräsrakenteisen öljysäiliön viiden vuoden välein, jos se sijaitsee pohjavesialueella. Jos säiliö on materiaaliltaan lasikuitua, on lainmukainen tarkastusväli 10 vuotta.

Säiliön tarkastuksessa puhdistetun säiliön pohjan syöpymät paikallistetaan ja mitataan sisä- ja ulkopuolelta käyttäen ultraäänimittaria. Tarkastuksessa käydään läpi säiliön muiden laitteiden kunto ja tarkastuksesta kirjoitetaan virallinen tarkastuspöytäkirja, joka pohjavesialueilla tulee toimittaa alueen paloviranomaisille.

Tarkastuspöytäkirjaan merkitään myös säiliön kuntoluokka:

Luokka A:  Metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm. Tarkastettava uudelleen viiden vuoden väliajoin.

Luokka B: Levypaksuudesta on jäljellä syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm. Tarkastettava uudelleen kahden vuoden väliajoin.

Luokka C: Levypaksuudesta on jäljellä enemmän kuin 0,5 mm, mutta vähemmän kuin 1,5 mm. Korjattava tai poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksesta.

Luokka D: Levypaksuudesta on jäljellä alle 0,5 mm tai on läpisyöpymä tai tarkastuksen yhteydessä ilmenee reikä. Poistettava heti käytöstä.

 

Takaisin öljysäiliöihin.